Allt om LED

Klassificeringar LED

För att visa vilket skydd en el-artikel har mot damm och vatten märks den med en kapslingsklass, eller IP-klass. IP-klassen består av bokstäverna "IP" följt av två siffror, varav den första beskriver åtkomligheten av strömförande delar (till exempel damm) och den andra vattenskyddet. 

Lär dig tolka de olika symbolerna på förpackningarna

Första siffran betyder följande:
0 Inget skydd.
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
5 Dammskyddad 6 Dammtät 

Andra siffran betyder följande:
0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten. Max vinkel 15°
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.

Vad innebär IK klass?

En armaturs tålighet mot yttre påverkan som slag eller stötar klassificeras med hjälp av en internationell gradering - IK-klass. 

Skalan går från IK00 till IK10 där IK00 inte har något särskilt skydd mot vandalism. En armatur som klassats med IK10 ska däremot tåla ett direkt slag på 20 Joule. 

I standarden EN 60068-2-75 beskrivs testningsförfarandet när man kontrollerar armaturens motståndskraft mot yttre våld. Normalt anges IK10 (20 Joule) som högsta värde. Något som kan låta mycket, men i praktiken motsvarar det endast en 2 kg tung kula som släppts från en meters höjd. Detta test utförs tre gånger i följd.De flesta av våra armaturer är klassad för IK10 till IK8.